ชุดดับเพลิงเบื้องต้นแบบคลุมเข่า

ชุดดับเพลิงเบื่้องต้นใช้กันความร้อนและเปลวไฟระดับทั่วไป ประกอบด้วย

1.ชุดคลุมเขา ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า แขน

2.หมวกดับเพลิงกระจังหน้าใส คลุมถึงคาง

3.ถุงมือกันความร้อน

4.รองเท้าหัวเหล็ก MT

ชุดดับเพลิงเบื่้องต้นใช้กันความร้อนและเปลวไฟระดับทั่วไป ประกอบด้วย

1.ชุดคลุมเขา ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า แขน

2.หมวกดับเพลิงกระจังหน้าใส คลุมถึงคาง

3.ถุงมือกันความร้อน

4.รองเท้าหัวเหล็ก MT

Back to top button
Close
Close