ชุดปฏิบัติการ อปพร.ครบชุด

ชุดปฏิบัติการ อปพร.ครบชุด ประกอบด้วย

1.เสื้อ กางเกง มี 2 แบบ คือ ชุดเวส(เสื้อออกนอกกางเกง) ชุดพื้นฐาน (เอาเสื้อเข้าในกางเกง)

2.หมวก มีตราสัญลักษณ์ อปพร.แบบเจ้าหน้าที่ ,หัวหน้า ,ครูฝึก มีสีกากี สีดำ

3.เข็มขัด มีตราสัญลักษณ์ ฝ่ามือ

4.เสื้อยืดข้างใน แบบคอกลมสีนำ้ตาลเข้ม.และสีดำ

5.รองเท้า จังเกิล ,คอมแบต ตามไซด์ที่ต้องการ

6.พร้อมปักชื่อเจ้าหน้าที่ ชื่อหน่วยงานที่แขน และติดตราสัญลักษณ์ฝ่ามือ ครบชุด

ชุดปฏิบัติการ อปพร.ครบชุด ประกอบด้วย

1.เสื้อ กางเกง มี 2 แบบ คือ ชุดเวส(เสื้อออกนอกกางเกง) ชุดพื้นฐาน (เอาเสื้อเข้าในกางเกง)

2.หมวก มีตราสัญลักษณ์ อปพร.แบบเจ้าหน้าที่ ,หัวหน้า ,ครูฝึก มีสีกากี สีดำ

3.เข็มขัด มีตราสัญลักษณ์ ฝ่ามือ

4.เสื้อยืดข้างใน แบบคอกลมสีนำ้ตาลเข้ม.และสีดำ

5.รองเท้า จังเกิล ,คอมแบต ตามไซด์ที่ต้องการ

6.พร้อมปักชื่อเจ้าหน้าที่ ชื่อหน่วยงานที่แขน และติดตราสัญลักษณ์ฝ่ามือ ครบชุด

Back to top button
Close
Close