ชุดหมีกันความร้อน

ชุดหมีผ้าคอตตอน กันไฟ เหมาะสำหรับงานที่ต้องอยู่เตาหลอม มีอุณหภมูิสูง มีแถบสะท้อนแสง PVC สามารถมองเห็นได้ในที่มืด

มีสีกรมท่า สีส้ม และไซด์ตามต้องการ

ชุดหมีผ้าคอตตอน กันไฟ เหมาะสำหรับงานที่ต้องอยู่เตาหลอม มีอุณหภมูิสูง มีแถบสะท้อนแสง PVC สามารถมองเห็นได้ในที่มืด

มีสีกรมท่า สีส้ม และไซด์ตามต้องการ

Back to top button
Close
Close