ดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย

ขนาด 2 ปอนด์ (พร้อมเข็มขัดรัด)
ขนาด 5 ปอนด์
ขนาด 10 ปอนด์
ขนาด 15 ปอนด์

ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ไม่สกปรก เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เครื่องใช้ไฟฟ้า ,คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์สื่อสาร,หรือในออฟฟิค ฯลฯ

ดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย

ขนาด 2 ปอนด์ (พร้อมเข็มขัดรัด)
ขนาด 5 ปอนด์
ขนาด 10 ปอนด์
ขนาด 15 ปอนด์

ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ไม่สกปรก เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เครื่องใช้ไฟฟ้า ,คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์สื่อสาร,หรือในออฟฟิค ฯลฯ

Back to top button
Close
Close