ทรายอะเบท ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ทรายอะเบจ

กำจัดยุง กำจัดต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก ที่มาจากยุ่ง ด้วยทราย จี-เบจ 1% เอสจี ซึ่งอยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และประสิทธิภาพ การกำจัดลูกนำ้ยุง

ขนาดบรรจุถัง 25 กิโลกรัม ซองมาตราฐาน 50 กรัม มี 500 ซอง/ถัง

ขนาดบรรจุถัง 25 กิโลกรัม ซองชา 20 กรัม มี 1,250 ซอง/ถัง

นำ้ยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง

ขนาดบรรจุ ขวดละ1 ลิตร

ทรายอะเบจ

กำจัดยุง กำจัดต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก ที่มาจากยุ่ง ด้วยทราย จี-เบจ 1% เอสจี ซึ่งอยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และประสิทธิภาพ การกำจัดลูกนำ้ยุง

ขนาดบรรจุถัง 25 กิโลกรัม ซองมาตราฐาน 50 กรัม มี 500 ซอง/ถัง

ขนาดบรรจุถัง 25 กิโลกรัม ซองชา 20 กรัม มี 1,250 ซอง/ถัง

นำ้ยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง

ขนาดบรรจุ ขวดละ1 ลิตร

Back to top button
Close
Close