ธงราวพลาสติก

ธงราวพลาสติก ทำจากแผ่นพลาสติกไวนิลความหนา 0.08 มม. สีแดงสลับขาว ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวเชือกเป็นไนลอนอย่างดีมีสีแดงขนาด 2 มม.

แผ่นธงเย็บติดกับเชือกเพื่ิิอกันไม่ให้ธงเคลื่่อนที่ มีขนาด 17 เมตร 20 เมตร สำหรับกั้นถนน เตือนเขตอันตราย

ธงราวพลาสติก ทำจากแผ่นพลาสติกไวนิลความหนา 0.08 มม. สีแดงสลับขาว ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวเชือกเป็นไนลอนอย่างดีมีสีแดงขนาด 2 มม.

แผ่นธงเย็บติดกับเชือกเพื่ิิอกันไม่ให้ธงเคลื่่อนที่ มีขนาด 17 เมตร 20 เมตร สำหรับกั้นถนน เตือนเขตอันตราย

Back to top button
Close
Close