สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีความสะดวกในการออกแบบ ตลอดจนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก ระบบจะทำงานด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง หรือทำงานในเวลากลางคืนโดยมีการชาร์ทไฟต่อเนื่องโดยอัตโนมัติจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และจะนำไปใช้งานในกลางคืน ความสว่างของหลอด LEDS สามารถทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นในระยะไกลและชัดเจน ข้างในตัวเคลื่องมีแบตเตอรี่แบบแห้ง(Dry Cell) 12โวลต์ จำนวนหลอด170-200 ดวง ขนาดเลนส์เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.300มม. สีแดง สีเหลือง สีเขียว

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีความสะดวกในการออกแบบ ตลอดจนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก ระบบจะทำงานด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง หรือทำงานในเวลากลางคืนโดยมีการชาร์ทไฟต่อเนื่องโดยอัตโนมัติจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และจะนำไปใช้งานในกลางคืน ความสว่างของหลอด LEDS สามารถทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นในระยะไกลและชัดเจน ข้างในตัวเคลื่องมีแบตเตอรี่แบบแห้ง(Dry Cell) 12โวลต์ จำนวนหลอด170-200 ดวง ขนาดเลนส์เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.300มม. สีแดง สีเหลือง สีเขียว

 

Back to top button
Close
Close