สายส่งน้ำดับเพลิง

  • สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 1.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว
  • สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 2.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว
  • สายส่งน้ำดับเพลิง ผ้าใบ 1.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว
  • สายส่งน้ำดับเพลิง ผ้าใบ 2.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว
  • สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 1.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว

  • สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 2.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว

  • สายส่งน้ำดับเพลิง ผ้าใบ 1.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว

  • สายส่งน้ำดับเพลิง ผ้าใบ 2.5นิ้วx20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง 2.5 นิ้ว

Back to top button
Close
Close