หัวฉีดโปรเทค366

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับฝอย ปรับม่านน้ำ
รุ่น PROTEX 366 ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว
รับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM มาตรฐาน FM

หัวฉีดโปรเทค366

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับฝอย ปรับม่านน้ำ
รุ่น PROTEX 366 ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว
รับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM มาตรฐาน FM

Back to top button
Close
Close