อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การใช้กระดานรองหลังในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บาดเจ็บกระดูกคอ และหลัง

Back to top button
Close
Close