เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ บรรจุน้ำได้ 9 ลิตร ในถังสแตนเลส ทนทาน

สามารถดับไฟประเภท หญ่้้า ฟาง ไม้ เศษผ้า (ไม่สามารถดับไฟฟ้าได้)

เหมาะสำหรับใช้ในการซ้อม สาธิต วิธีการใช้งานได้ เพราะประหยัดงบประมาณในการเติมนำ้ยา

เครื่องดับเพลิงชนิดนำ้ บรรจุน้ำได้ 9 ลิตร ในถังสแตนเลส ทนทาน

สามารถดับไฟประเภท หญ่้้า ฟาง ไม้ เศษผ้า (ไม่สามารถดับไฟฟ้าได้)

เหมาะสำหรับใช้ในการซ้อม สาธิต วิธีการใช้งานได้ เพราะประหยัดงบประมาณในการเติมน้ำยา

Back to top button
Close
Close