เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง(ติดรถยนต์)

ขนาด 2 ปอนด์ (พร้อมเข็มขัดรัด)
ขนาด 5 ปอนด์
เครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ ดับไฟประเภทA BและC เหมาะสำหรับใช้ในที่โล่งแจ้ง เช่น บ้าน,โรงเรียน,สำนักงาน,ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง(ติดรถยนต์)

ขนาด 2 ปอนด์ (พร้อมเข็มขัดรัด)
ขนาด 5 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ ดับไฟประเภทA BและC เหมาะสำหรับใช้ในที่โล่งแจ้ง เช่น บ้าน,โรงเรียน,สำนักงาน,ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

Back to top button
Close
Close