เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

น้ำยาเป็นผงเคมีแห้ง Rating 4A5B, 6A10B, 6A20B

ขนาด 5 ปอนด์ ,10 ปอนด์, 15 ปอนด์, 20 ปอนด์

ใช้ดับไฟประเภท A B C 

Back to top button
Close
Close