เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ CO2

ตัวถังดับเพลิงทำด้วย Alloy Steel สักษณะถังดับเพลิงชนิดกาฃ๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ฉีดออกมาเป็นเกล็ดนำ้แข็งคล้ายหิมะ ประสิทธิภาพในการดับไฟเป็นตัวลดอุณหภูมิความร้อน สกัดออกซิเจน เหมาะสำหรับดับไฟประเภท ไฟฟ้าแรงตำ่ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของเหลวไวไฟ

ติดตั้งบริเวณห้างทดลอง ห้องปรุงอาหาร ห้องเครื่อง เวิร์ชอป

Back to top button
Close
Close